Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Återhämtning och resolution av centrala motparter
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
Statssekreterare Ulf Holm
2016/17:FPM38, KOM(2016)856

2. Revidering av regelverken om kapitaltäckning och krishantering
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
Statssekreterare Ulf Holm
2016/17:FPM39, KOM(2016)850-854

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 19 januari kl. 10.30

Bilagor


1. BakgrundsPM från finansdepartementet
2. BakgrundsPM från finansdepartementet
4. Protokoll nr. 2016/17:21