Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare (FiU16)
Justering
Skrivelse 2016/17:40

Föredragande: EJ

4. Kommissionens förslag om ändring av förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016)850

Föredragande: CH

5. Kommissionens förslag om ändring av gemensamma resolutionsmekanismen gällande förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet

Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016)851

Föredragande: CH

6. Kommissionens förslag om ändring av krishanteringsdirektivet gällande förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet

Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016)852

Föredragande: EJ

7. Kommissionens förslag om ändring av kapitaltäckningsdirektivet

Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016)854

Föredragande: EJ

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2016/17:23
3.Förslag till betänkande 2016/17:FiU16
4. FöredragningsPM, KOM(2016)850. Tidigare delat: Regeringens faktaPM 2016/17:FPM39
5. FöredragningsPM, KOM(2016)851. Tidigare delat: Regeringens faktaPM 2016/17:FPM39
6. FöredragningsPM, KOM(2016)852. Tidigare delat: Regeringens faktaPM 2016/17:FPM39
7. FöredragningsPM, KOM(2016)854. Tidigare delat: Regeringens faktaPM 2016/17:FPM39