Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-02-02 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisningen för staten 2015 (FiU15)
Justering
Skrivelse 2016/17:36
Föredragande: KS

4. Kommunala frågor (FiU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: AT

5. Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU28)
Beredning
Framställan 2016/17:RB3
Föredragande: PE

6. Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB) (FiU29)
Beredning
Framställan 2016/17:RB4
Föredragande: PE

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 14 februari kl. 11.00

EU- dokument
Kommissionens svar på utlåtande 2016/17:FiU18 EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:24
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU15
4. FöredragningsPM och motioner
5. FöredragningsPM och Framst. 2016/17:RB3
6. FöredragningsPM och Framst. 2016/17:RB4