Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Beredning
Motioner

Föredragande: KS

4. Kommissionens förslag om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningar
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016) 856

Föredragande: SK

5. Finansutskottets granskning av penningpolitiken
Föredragning
PE

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 16 februari kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2016/17:25
3. FöredragningsPM, motionslista
4. FöredragningsPM, KOM(2016) 856
5. FöredragningsPM