Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-02-16 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kommunala frågor (FiU26)
Justering
Motioner
Föredragande: AT

4. Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU28)
Justering
Framställan 2016/17:RB3
Föredragande: PE

5. Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB) (FiU29)
Justering
Framställan 2016/17:RB4
Föredragande: PE

6. Kommissionens förslag till ändringar i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet (FiU38)
Justering.
KOM(2016) 850 och KOM(2016) 854
Föredragande: CH, EJ


7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 21 februari kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:26
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU26
4. Förslag till betänkande 2016/17:FiU28
5. Förslag till betänkande 2016/17:FiU29
6. Förslag till utlåtande 2016/17:FiU38