Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering (FiU17)
Beredning
Skr. 2016/17:54
Föredragande: AT

4. Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter (FiU19)
Beredning
Skr. 2016/17:52
Föredragande:KS

5. Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter (FiU37)
Beredning
Skr. 2016/17:77
Föredragande: SK

6. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KS

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 23 februari kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr 2016/17:27
3. FöredragningsPM
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM. Tidigare behandlat den 14 februari.