Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-02-23 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Ränteexperter
Jimmy Boumediene, prognoschef Handelsbanken
Bo Becker, professor Stockholms Handelshögskola

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

5. Finansutskottets granskning av penningpolitiken
Fortsatt föredragning
PE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag 28 februari kl. 11.00

Bilagor


3. Protokoll 2016/17:28
4. Förslag till betänkande 2016/17:FiU25 Tidigare behandlat den 14 och 21 februari
5. FöredragningsPM Tidigare behandlat 14 februari