Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-09-27 kl. 10:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-09-27 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson

2. Nästa sammanträde
Torsdag den 29 september kl. 10.30

Bilagor


- Protokoll från det penningpolitiska mötet den 6 september
- Penningpolitisk rapport september 2016