Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter (FiU37)
Justering
Skrivelse: 2016/17:77

Föredragande: SK

4. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Beredning
Motioner

Föredragande: CH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 2 mars kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr 2016/17:29
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU37. Tidigare behandlat den 21 mars.
4. FöredragningsPM, motionslista.