Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-03-14 kl. 10:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-03-14 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson

2. Nästa sammanträde
Torsdag 16 mars kl. 10.30

Bilagor


- Protokoll från det penningpolitiska mötet den 14 februari
- Penningpolitisk rapport februari 2017
- Underlags-PM

EU- dokument
KOM(2017) 90 - Meddelande från Kommissionen om den europeiska planeringsterminen 2017: Bedömning av framstegen med strukturreformer, förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser samt resultat av de fördjupade granskningarna