Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-03-16 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Justering
Motioner
Föredragande: CH

4. Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering (FiU17)
Justering
Skrivelse 2016/17:54
Föredragande: AT

5. Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader (FiU39)
Beredning
Skrivelse 2016/17:65
Föredragande: SK

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 23 mars kl. 10.30

Bilagor


1. Inkommen skrivelse: Hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 7 mars 2017, finns på expeditionen
2. Protokoll 2016/17:31 och 32
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU22. Tidigare behandlat 28 februari
4. Förslag till betänkande 2016/17:FiU17. Tidigare behandlat21 februari och 2 mars
5. FöredragningsPM och Skrivelse 206/17:65