Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-03-23 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader (FiU39)
Justering
Skr. 2016/17:65

Föredragande: SK

4. Riksbankens förvaltning 2016 (FiU23)
Beredning
Framst. (2016/17:RB1) och (2016/17:RB2)
Redog. (2016/17:RR2) och motioner

Föredragande: PE

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  (FiU30)
Beredning
Prop. 2016/17:78

Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 28 mars i Skandiasalen kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:33
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU39
4. Framst. (2016/17:RB1), (2016/17:RB2) redog. (2016/17:RR2), motioner, föredragningsPM
5. Prop. 2016/17:78, föredragningsPM