Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten
Information (gemensamt med Utrikesutskottet)

Det världsekonomiska läget samt policyfrågor IMF
- Finansminister Magdalena Andersson

Policyfrågor IMF
- Riksbankschef Stefan Ingves

Policyfrågor Världsbanksgruppen
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin


Nästa sammanträde
Tisdag 28 mars kl. 12.20 i Skandiasalen

Bilagor


1. Regeringskansliets PM