Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-03-28 12:20
Plats: Skandiasalen

1. Aktuella EU-frågor
Information (gemensamt med Skatteutskottet)
Finansminister Magdalena Andersson


Nästa sammanträde
Torsdag 30 mars kl. 10.30

Bilagor


1. Vitbok om EU:s framtid.