Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-03-30 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Redogörelse för penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31)
Fråga om inhämtande av yttrande från Arbetsmarknadsutskottet över prop. 2016/17:163
Föredragande: EJ

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  (FiU30)
Justering
Prop. 2016/17:78
Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 4 april kl. 11.00

Bilagor


3. Protokoll 2016/17:34, 2016/17:35 och 2016/17:36
4. Prop. 2016/17:163
5. Förslag till betänkande 2016/17:FiU30 Tidigare behandlat 23 mars