Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:30

Torsdag 2017-04-06 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-04-06 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Presentation av nya riksrevisorer och information om Riksrevisionens årsredovisning för 2016
- Stefan Lundgren
- Helena Lindberg
- Ingvar Mattson

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens årsredovisning för 2016 (FiU27)
Beredning
Redogörelse 2016/17:RR1

Föredragande: KS

5. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31)
Beredning
Prop. 2016/17:163
Föredragande: EJ

6. Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (FiU33)
Beredning
Prop. 2016/17:129, motion
Föredragande: SK, CH

7. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: ACT

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 20 april kl. 10.30

Bilagor


1. Riksrevisorernas fördelning av granskningsområden.
3. Protokolll nr. 2016/17:37.
4. Redog. 2016/17:RR1, Riksrevisionens uppföljningsrapport 2017, föredragnings-PM.
5. Prop. 2016/17:163, (motionstid slut 5/4, ev. motioner delas senare), föredragnings-PM.
6. Prop. 2016/17:129, motion.
7. Skr. 2016/17:75, föredragnings-PM.