Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:30

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-04-20 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om kontanthanteringsfrågor i relation till betalkonto med grundläggande funktioner
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef
Erik Thedeén, Generaldirektör Finansinspektionen

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (FiU33)
Justering
Prop. 2016/17:129, motion
Föredragande: SK, CH

5. Riksrevisionens årsredovisning för 2016 (FiU27)
Justering
Redogörelse 2016/17:RR1
Föredragande: KS

6. Riksbankens förvaltning 2016 (FiU23)
Justering
Framst. (2016/17:RB1) och (2016/17:RB2)
Redog. (2016/17:RR2) och motioner
Föredragande: PE

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: SK

8. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: MÅ

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdagen 25 april kl. 11.00


Bilagor


3. Protokoll 2016/17:38
4. Förslag till betänkande 2016/17:FiU33, Tidigare behandlat 6 april
5. Förslag till betänkande 2016/17:FiU27, Tidigare behandlat 6 april
6. Förslag till betänkande 2016/17:FiU23, Tidigare behandlat 23 mars
7. FöredragningsPM, Skrivelse 2016/17:115
8. FöredragningsPM, FPM 81, KOM (2017) 2025 och Annex1