Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Sveriges konvergensprogram och nationella reformprogram 2017
Information
Statssekreterarna Karolina Ekholm och Oscar Stenström

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens förslag om förordning om europeisk företagsstatistik
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017)114

Föredragande PE

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 27 april kl. 10.30

Bilagor