Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:42 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:42
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 (FiU24)
Beredning
Föredragande: PE

4. Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: KS

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 11 maj kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:41
3. FöredragningsPM och Riksbankens Redogörelse för penningpolitiken 2016
4. FöredragningsPM

Hemlig handling
Rådet för allmänna frågor (GAC) den 27 april 2017 finns på expeditionen