Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:43 Tisdag 2017-05-16 kl. 09:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-05-16 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2017
Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande
Finansminister Magdalena Andersson

2. Nästa sammanträde
Torsdag 18 maj kl.10.30

Bilagor


1. Program, rapporten publiceras och delas på måndag 15 maj.