Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:44 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44
Datum och tid: 2017-05-18 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 (FiU24)
Justering
Föredragande PE

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdag 30 maj kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:42 och 2016/17:43
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU24