Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:45 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 2016/17: 100, motioner, Skatteutskottets yttrande (bilaga i PM:et)

Föredragande: KS, ACT

4. Vårändringsbudget för 2017 (FiU21)
Beredning
Prop. 2016/17: 99, motioner, yttranden (bilagor i PM:et)

Föredragande: ACT

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 1 juni kl. 10.30

Bilagor


1. Inkommen skrivelse: Hemlig handling från rådet för allmänna frågor (GAC) den 16 maj 2017, finns på expeditionen
2. Protokoll nr. 2016/17:44
3. Prop. 2016/17: 100, motioner, skatteutskottets yttrande, föredragningsPM
4. Prop. 2016/17: 99, motioner, yttranden (i bilagor i PM:et), föredragningsPM