Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:46 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:46
Datum och tid: 2017-06-01 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Presentation av EU-kommissionens rekommendationer till Sverige
Katarina Areskoug, chef för kommissionens representation i Sverige

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU32)
Föredragning
Proposition 2016/17:173
Föredragande: CH

5. Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) (FiU35)
Föredragning
Proposition 2016/17:162
Föredragande: EJ

6. Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar (FiU40)
Föredragning
Proposition 2016/17:105
Föredragande: EJ

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 8 juni kl. 10.30

Bilagor


1. KOM(2017) 526 och PPT-bilder
3. Protokoll 2016/17:45
4. Prop. 2016/17:173, FöredragningsPM, Skrivelse Forum, Skrivelse Bankföreningen
5. Prop. 2016/17:162, Motion 2016/17:3711, FöredragningsPM
6. Prop. 2016/17:105, FöredragningsPM