Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:47 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:30

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:47
Datum och tid: 2017-06-08 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Kommissionens förslag om europeisk företagsstatistik
Överläggning
Civilminister Ardalan Shekarabi
KOM(2016) 551

2. Kommissionens förslag om revidering av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm
KOM(2017) 208

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm
Brexit och bankpaketet

4. Kontanthantering
Information
Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm

5. Resolutionsavgift
Information
Finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund
Konsekvenser av resolutionsavgiften

6. Anmälningar

7. Justering av protokoll

8. Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar (FiU40)
Justering
Prop. 2016/17:105

Föredragande: EJ

9. Årsredovisning för staten 2016 (FiU34)
Beredning
Skr. 2016/17:101, redog. 2016/17:RR4, yttrande 2016/17:NU7y

Föredragande: KS

10. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU32)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:173

Föredragande: CH

11. Kommissionens förslag om revidering av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)
Subsidiaritetsprövning. ev beslut
KOM(2017) 208

Föredragande: AW

12. Övrigt

13. Nästa sammanträde
Tisdag 13 juni kl. 09.00 i Förstakammarsalen
Öppen utfrågning om finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Bilagor


Punkt 1 till 5 - underlag delas senare
7. Protokoll nr. 2016/17:46
8. Förslag till betänkande FiU40. Tidigare behandlat den 1 juni
9. Skr. 2016/17:101, redog. 2016/17:RR4, yttrande 2016/17:NU7y, föredragningsPM
10. Underlag delas senare. Tidigare behandlat den 1 juni
11. KOM(2017) 208, underlag delas senare