Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:49 Torsdag 2017-06-15 kl. 10:30

Torsdag 2017-06-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:49
Datum och tid: 2017-06-15 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 2016/17: 100, motioner, yttrande
Föredragande: KS, ACT

4. Vårändringsbudget för 2017 (FiU21)
Justering
Prop. 2016/17: 99, motioner, yttranden
Föredragande: ACT

5. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU32)
Justering
Prop. 2016/17:173
Föredragande: CH

6. Årsredovisning för staten 2016 (FiU34)
Justering
Skr. 2016/17:101, redog. 2016/17:RR4, yttrande
Föredragande: KS

7. Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) (FiU35)
Justering
Proposition 2016/17:162
Föredragande: EJ

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag 20 juni kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2016/17:47 och 48.
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU20. Tidigare behandlat den 30 maj.
4. Förslag till betänkande 2016/17:FiU21. Tidigare behandlat den 30 maj.
5. Förslag till betänkande 2016/17:FiU32. Tidigare behandlat den 1 och 8 juni.
6. Förslag till betänkande 2016/17:FiU34. Tidigare behandlat den 8 juni.
7. Förslag till betänkande 2016/17:FiU35. Tidigare behandlat den 1 juni.