Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU8)
Beredning
Skrivelse 2015/16:102
Föredragande: ACT

4. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Skrivelse 2015/16:145
Föredragande: PE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 13 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:4
3. Skrivelse 2015/16:102 och Föredragnings PM
4. Skrivelse 2015/16:145 och Yttrande PM