Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:50 Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:50
Datum och tid: 2017-06-20 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om EU:s årsbudget
Statssekreterare Max Elger

ca 11.30
2. Information från Riksbanken om ränteprognoser och prisindex i inflationsmålet
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Bemyndigande till ordförande att justera protokollet från sammanträdet 20 juni

6. Bemyndigande till presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till första sammanträdet i september

7. Nästa sammanträde
Torsdag 14 september kl. 10.30

Bilagor


2. Remiss beslutsunderlag, Remiss bilaga 1och Remiss bilaga 2
4. Protokoll 2016/17:49