Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:51 Tisdag 2017-09-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:51
Datum och tid: 2017-09-05 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
- Förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
- Revideringar av Esma- och Emir-förordningarna när det gäller tillsyn för centrala motparter inom EU och i tredjeland
- Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbanken

3. Kommissionens förslag till ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland, samt rekommendation från ECB om ändring i bankens stadgar
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 331
Föredragande: CK

4. Kommissionens förslag till ändring i BNI-förordningen och om upphävande av rådets direktiv
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 329
Föredragande: PE

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 7 september kl. 10.30

Bilagor


3. FöredragningsPM, FaktaPM 2016/17:115, FaktaPM 2016/17:121 och KOM(2017) 331
4. FöredragningsPM, FaktaPM 2016/17:108, KOM(2017) 329

Hemlig handling
Rådet för allmänna frågor (GAC) rapport från art.50 sammanträde i Luxemburg den 20 juni 2017 finns på expeditionen