Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:30

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-13 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6)
Beredning
Skrivelse 2015/16:130
Föredragande: PE

4. Nytt regelverk om upphandling (FiU7)
Beredning
Proposition 2015/16:195 Tidigare behandlat 15 september
Föredragande: EJ, LW

5. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 (FiU1y)
Beredning
Skrivelse 2015/16:145 Tidigare behandlat 11 oktober
Föredragande: PE

6. Fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: JN

7. En förlängning av programmet för europeisk statistik 2013-2017 för perioden 2018-2020.
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: JN

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag 18 oktober kl. 10.45Bilagor


2. Protokoll 2016/17:5
3. Skriv. 2015/16:130 och PM
4. FöredragningsPM och motioner
5. FöredragningsPM
6. KOM (2016)551, del 1 och del 2, FaktaPM 4 och PM
7. KOM (2016)557, FaktaPM 7 och PM