Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Tisdag 2016-10-18 kl. 10:45

Tisdag 2016-10-18 kl. 10:45

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-18 10:45
Plats: Skandiasalen

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 (FiU1y)
Justering
Skrivelse 2015/16:145 Tidigare behandlat 11 oktober
Föredragande: PE

4. Nytt regelverk om upphandling (FiU7)
Fortsatt beredning
Proposition 2015/16:195 Tidigare behandlat 15 september
Föredragande: EJ, LW

5. Revisonsrätten (Gemensamt med EU- nämnden)
H.G. Wessberg, ledamot och Peter Eklund, kanslichef i Europeiska revisionsrätten

6. Nästa sammanträde
Torsdag 20 oktober kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:6
3. Förslag till yttrande 2016/17:FiU1y
4. AU2y, NU1y och TU2y
5. PPT-bilder och årsredovisning