Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:30

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-10-20 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6)
Justering
Skrivelse 2015/16:130, motioner
Föredragande: PE

4. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU8)
Justering
Skrivelse 2015/16:102
Föredragande: AT

5. EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll (FiU18)
Justering
KOM (2016) 551
Föredragande: JN

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
PM från KU
Föredragande: LW

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 25 oktober kl.11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2015/16:7.
3. Förslag till betänkande 2015/16:FiU6. Tidigare behandlat den 13 oktober.
4. Förslag till betänkande 2015/16:FiU8. Tidigare behandlat den 11 oktober.
5. Förslag till utlåtande 2015/16:FiU18. Tidigare behandlat den 13 oktober.
6. FöredragningsPM, PM från KU med bilagor.