Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Förändringar av fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD)
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund

2. Ändrade regler för europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och fonder för socialt företagande (EuSEF)
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund

3. Unionsprogram för stärkt delaktighet för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen (CSP)
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund

4. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Finansmarknadsminister Per Bolund
-Penningmarknadsfonder
-Prospektförordningen

5. Övriga aktuella frågor
Information
Finansmarknadsminister Per Bolund

6. Anmälningar

7. Justering av protokoll

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 27 oktober kl. 10.30

Bilagor


1. KOM(2016)450 och FPM117 Tidigare behandlad 20 september
2. KOM (2016)461och FPM121 Tidigare behandlad 20 september
3. KOM(2016)388 och FPM115 Tidigare behandlad 21 juni
5. Protokoll 2016/17:8