Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-04-10 11:00
Plats: RÖ 5-10

Kl. 11.00-ca.12.00
1. Överläggning om EU-kommissionens förslag
Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm
- Gränsöverskridande distribution av investeringsfonder, KOM(2018) 92
- Regelverk för säkerställda obligationer, KOM(2018) 93
- Plattformar för gräsrotsfinansiering, KOM(2018) 113
- Nödlidande lån, KOM(2018) 134

2. Information om aktuella EU-frågor
Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm
- Handlingsplan om FinTech
- Handlingsplan om hållbar finansiering

Ca. kl. 12.00
3. Information om Riksrevisionens årsredovisning för 2017
Riksrevisorerna Helena Lindberg och Ingvar Mattson

4. Infomation om Riksrevisionens granskningsrapporter
Riksrevisorerna Helena Lindberg och Ingvar Mattson
- Regeringens styrning av affärsverken, RiR 2018:5
- Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? RiR 2018:8

5. Anmälningar

6. Riksrevisionens årsredovisning för 2017 (FiU27)
Beredning
Redog. 2017/18:RR1

Föredragande: KS

7. Riksbankens förvaltning (FiU23)
Beredning
Framst. 2017/18:RB1, 2 och 3, redog. 2017/18:RR2

Föredragande: PE

8. Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning (FiU39)
Beredning
Prop. 2017/18:142

Föredragande: RB

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Torsdag 12 april kl. 08.00 tillsammans med utrikesutskottet i RÖ9-54

Bilagor


1. KOM(2018) 92, KOM(2018)93, KOM(2018) 113, KOM(2018) 134
3. Presentationer delas senare
4. RiR 2018:5, RiR 2018:8
6. FöredragningsPM, Redog. 2017/18:RR1, Riksrevisionens årsredovisning för 2017, Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018
7. FöredragningsPM, framst. 2017/18:RB1, 2 och 3, redog. 2017/18:RR2
8. FöredragningsPM, prop. 2017/18:142