Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Torsdag 2018-04-12 kl. 08:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-04-12 08:00
Plats: RÖ 9-54

kl. 8.00
1. Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten
Information (gemensamt med utrikesutskottet)
Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Ulrika Modéer och vice riksbankschef Per Jansson
- Det världsekonomiska läget
- Policyfrågor IMF
- Policyfrågor Världsbanksgruppen

Ca. kl. 8.50
2. Kommissionens förslag om fullbordande av EMU
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (FiU3y)
Beredning av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:118
Föredragande: CK

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 17 april kl. 11.00

Bilagor


1. Regeringskansliets PM, presentationer delas senare
2. ÖverläggningsPM, FaktaPM 38
4. Protokoll nr. 2017/18:35 och 36
5. FöredragningsPM