Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (FiU37)
Justering
Prop. 2017/18:120
Föredragande: LL

4. Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (FiU41)
Justering
Prop. 2017/18:107
Föredragande: RB

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder (FiU38)
Beredning
Prop. 2017/18:148
Föredragande: CH

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 19 april kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18:37
3. Förslag till betänkande FiU41. Tidigare behandlat den 22 mars
4. Förslag till betänkande FiU37. Tidigare behandlat den 22 mars
5. FöredragningsPM, prop. 2017/18:148