Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:40 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om konvergens- och reformprogram
Statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren

2. Eventuell information från regeringen om kapitalmarknadsunionen

3. Kommissionens förslag om underlättande av gränsöverskridande distribution av fonder
Fortsatt beredning
Subsidiaritetsprövning av
KOM(2018) 92 och KOM(2018) 110

Föredragande: CK

4. Anmälningar

5. Justering av protokoll

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (FiU3y)
Justering
Skr. 2017/18:118 och motioner

Föredragande: CK

7. Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor (FiU47)
Beredning
Prop. 2017/18:137, motion

Föredragande: RB

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 26 april kl. 10.30

Bilagor5. Protokoll nr. 2017/18:39
6. FiU3y
7. FöredragningsPM, Prop. 2017/18:137, motion 2017/18:4035 (M, C, KD, L), skrivelse från Bankföreningen (diarienr. 1597-2017/18)