Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:41 Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41
Datum och tid: 2018-05-03 09:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Justering av protokoll

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder (FiU38)
Justering
Prop. 2017/18:148
Föredragande: CH

Tidigare behandlad den 17 april.

4. En ändamålsenlig kommunal redovisning (FiU42)
Justering
Prop. 2017/18:149
Föredragande: EJ

Tidigare behandlad den 19 april.

5. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess
Fråga om yttrande till KU över prop. 2017/18:100 förslagspunkterna 2-5
Prop. 2017/18:100
Föredragande: HH

6. Inhämtande av yttranden över Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Fråga om inhämtande av yttranden över prop. 2017/18:252 och ev. följdmotioner

7. Kommissionens förslag till ändring av förordning vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 134

Föredragande: LL

8. Komissionens förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 135

Föredragande: LL

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Torsdag 17 maj kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2017/18:40
3. Förslag till betänkande FiU38
4. Förslag till betänkande FiU42
5. FöredragningsPM, Prop. 2017/18:100
6. Prop. 2017/18:252
7. FöredragningsPM, FaktaPM 2017/18:68, KOM(2018) 134
8. FöredragningsPM, FaktaPM 2017/18:69, KOM(2018) 135