Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:42 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:42
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: Första kammarsalen

1. Öppen utfrågning om redogörelse för penningpolitiken 2017
Riksbankens direktion - Riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick,
vice riksbankcheferna Martin Flodén, Henry Ohlsson, Per Jansson och Cecilia Skingsley

Opponenter: Fredrik NG Andersson Lunds universitet och Anna Breman Swedbank

Bilagor


Rapport: Redogörelse för penningpolitiken 2017
Inbjudan och program