Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:43 Tisdag 2018-05-15 kl. 10:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:43
Datum och tid: 2018-05-15 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2018
Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande
Finansminister Magdalena Andersson

2. Nästa sammanträde
Torsdag 17 maj kl. 10.30

Bilagor


1. Program, rapporten publiceras och delas på måndag 14 maj