Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:45 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:30

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:45
Datum och tid: 2018-05-24 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Justering av protokoll

3. Ramverk för finanspolitiken (FiU32)
Justering
Skr. 2017/18:207

Föredragande: KS

4. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017 (FiU24)
Beredning

Föredragande: PE

5. Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (FiU40)
Beredning
Prop. 2017/18:153

Föredragande: EJ

6. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2103-2017 (FiU46)
Beredning
Skr. 2017/18:104

Föredragande: PE

7. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (FiU49)
Fortsatt beredning
Prop. 2017:18/252, yttranden från Lagrådet, Migrationsverket och SKL
Yttrande från konstitutionsutskottet: 2017/18:KU9y, motioner

Föredragande: KS, RB

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 29 maj kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2017/18:44
3. Utkast till betänkande FiU32. Tidigare behandlad den 17 maj
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM, prop. 2017/18:153
6. FöredragningsPM, skr. 2017/18:104
7. FöredragningsPM, KU9y (SfU:s yttrande delas senare), motionshäfte, Tidigare behandlad den 3 och 17 maj