Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:46 Tisdag 2018-05-29 kl. 10:30

Tisdag 2018-05-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:46
Datum och tid: 2018-05-29 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden (FiU43)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:158
Föredragande: ACT, EJ

2. Likviditet på den svenska statsobligationsmarknaden
Information från riksgäldsdirektör Hans Lindblad

3. Övrigt

4. Nästa sammanträde
Tisdag den 29 maj kl. 11.15

Bilagor


1. Kompletterande föredragningsPM delas senare. Tidigare behandlat den 3, 17 och 24 maj.