Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:47 Tisdag 2018-05-29 kl. 11:15

Tisdag 2018-05-29 kl. 11:15

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:47
Datum och tid: 2018-05-29 11:15
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden (FiU43)
Justering
Prop. 2017/18:158
Föredragande: ACT, EJ

3. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (FiU44)
Justering
Prop. 2017/18:159
Föredragande: ACT

4. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (FiU49)
Justering
Prop. 2017/18:252
Föredragande: KS

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 2017/18:100
Skr. 2017/18:203
Skr. 2017/18:37
Skr. 2017/18:85
Föredragande: ACT, KS, CK

6. Vårändringsbudget för 2018 (FiU21)
Beredning
Prop. 2017/18:99
Föredragande: CH

7. En ny ordning för redovisningstillsyn (FiU48)
Beredning
Prop. 2017/18:242
Föredragande: GF

8. Förslag från utvärderingsgruppen
Beslut
PM
Föredragande: PE

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 31 maj kl. 09.30

Bilagor


2. Förslag till betänkande FiU43 delas senare. Tidigare behandlat den 3, 17, 24 och 29 maj.
3. Förslag till betänkande FiU44. Tidigare behandlat den 3 och 17 maj.
4. Förslag till betänkande FiU49 delas senare. Tidigare behandlat den 3, 17, och 24 maj.
5. Prop. 2017/18:100, skr. 2017/18:203, skr. 2017/18:37, skr. 2017/18:85, motionshäfte, föredragningsPM.
6. Prop. 2017/18:99, motion 2017/18:4163, yttrandehäfte, föredragningsPM.
7. Prop. 2017/18:242, föredragningsPM.
8. PM