Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:48 Torsdag 2018-05-31 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-31 kl. 09:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:48
Datum och tid: 2018-05-31 09:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Justering av protokoll

3. En ny lag om försäkringsdistribution (FiU45)
Beredning
Prop. 2017/18:216
Föredragande: CH

4. Kommissionens förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 325
Föredragande: CK

5. Kommissionens förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2018) 327
Föredragande: CK

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Ev. tisdag den 5 juni kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2017/18:46, 2017/18:47
3. Prop. 2017/18:2016, FöredragningsPM
4. KOM(2018) 325, FöredragningsPM, FaktaPM
5. KOM(2018) 327