Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:49 Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:49
Datum och tid: 2018-05-31 10:00
Plats: Första kammarsalen

1. Öppen utfrågning om Riksrevisorernas årliga rapport och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018.


Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Matsson medverkar.

Bilagor


1. Riksrevisorernas årliga rapport och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018.