Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:50 Torsdag 2018-06-07 kl. 10:30

Torsdag 2018-06-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:50
Datum och tid: 2018-06-07 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017 (FiU24)
Justering

Föredragande: PE

4. Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (FiU40)
Justering
Prop. 2017/18:153

Föredragande: EJ

5. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2103–2017 (FiU46)
Justering
Skr. 2017/18:104

Föredragande: PE

6. En ny ordning för redovisningstillsyn (FiU48)
Justering
Prop. 2017/18:242

Föredragande: GF

7. Årsredovisning för staten 2017 (FiU30)
Beredning
Skrivelse 2017/18:101, redogörelse 2017/18:RR4
yttrande från försvarsutskottet (FöU11y)

Föredragande: RB

8. Kommissionens förslag till ombearbetning av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2018)234

Föredragande: GF

9. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (FiU50)
Beredning och ev. justering

Föredragande: PS

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdag 12 juni kl. 11

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18: 48 och 2017/18:49
3. Förslag till betänkande FiU24. Tidigare behandlad den 24/5.
4. Förslag till betänkande FiU40. Tidigare behandlad den 24/5.
5. Förslag till betänkande FiU46. Tidigare behandlad den 24/5.
6. Förslag till betänkande FiU48. Tidigare behandlad den 29/5.
7. FöredragningsPM, skr. 2017/18:101, redog.2017/18:RR4,
FöU11y
8. FöredragningsPM, KOM(2018)234, Regeringens FaktaPM 2017/18:100
9. Förslag till betänkande FiU50