Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:53 Tisdag 2018-06-19 kl. 09:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:53
Datum och tid: 2018-06-19 09:00
Plats: RÖ 5-10

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europeiska unionens egna medel och genomförande av systemet för egna medel (FiU51)
Justering
KOM(2018) 325, KOM(2018) 327
Föredragande: CK

2. Nästa sammanträde
Kl. 10.45 i SkandiasalenBilagor


1. Förslag till utlåtande FiU51. Delas på måndag. Tidigare behandlat den 31 maj och den14 juni