Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:54 Tisdag 2018-06-19 kl. 10:45

Tisdag 2018-06-19 kl. 10:45

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:54
Datum och tid: 2018-06-19 10:45
Plats: Skandiasalen

1. EU:s årsbudget 2019
Överläggning
Statssekreterare Max Elger
FaktaPM 2017/18:FPM105

Kl.11-11.45 (gemensamt med skatteutskottet)
2. Kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021–2027 och kommissionens förslag till system för egna medel från 2021
Överläggning
Statssekreterarna Hans Dahlgren statsrådsberedningen, Max Elger och Leif Jakobsson Finansdepartementet
COM (2018) 321, 322, 324, 325, 327

Ca kl.11.45-12.25
3. Hållbar finansiering
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
COM(2018) 353, 354, 355

4. Tillväxtmarknader för små och medelstora företag (SME)
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
COM(2018) 331

5. Gränsöverskridande betalningar
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
COM(2018) 163

6. Värdepapper med euroländernas statsobligationer som underliggande tillgångar
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund
COM(2018) 339

7. Övriga EU-ärenden
Information om:
- europeiska tillsynsmyndigheterna,
- bankpaketet,
- gräsrotsfinansiering och
- konsekvensanalyser avseende fullbordandet av kapitalmarknadsunionen

Ca kl.12.25-12.40
8. Riksbankens framtida sedelproduktion
Information
Riksbankschef Stefan Ingves
Avdelningschef Christina Wejshammar

9. Anmälningar

10. Justering av protokoll

11. Kommissionens förslag till förordning om investeringsstabiliseringsfunktionen
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2018) 387
Föredragande: RB

12. Kommissionens förslag om förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2018) 391
Föredragande: RB

13. Övrigt

14. Nästa sammanträde
Ev. 21 juni kl. 10.30

Bilagor


1. ÖverläggningsPM, FaktaPM 2017/18:FPM105
2. FaktaPM 2017/18:FPM99, FaktaPM 2017/18:FPM92, ÖverläggningsPM delas på fredag
3-5. ÖverläggningsPM (gemensamt)
6. Underlag delas på fredag
10. Protokoll 2017/18:52 delas på fredag
11. FöredragningsPM, COM(2018) 387. PM om regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipen delas på måndag
12. FöredragningsPM, COM(2018) 391. PM om regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipen delas på måndag