Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:55 Torsdag 2018-08-09 kl. 10:30

Torsdag 2018-08-09 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:55
Datum och tid: 2018-08-09 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Bemyndigande om justering av protokoll

3. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
Subsidiaritetsprövning ev. beslut
COM(2018) 439

Föredragande: CK

4. Utvärderingen av penningpolitiken 2015–2020
Beslut

Föredragande: P

Bilagor


3. COM(20108) 439, faktaPM (2017/18:159, FöredragningsPM
4. FöredragningsPM