Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:1 Tisdag 2018-10-02 kl.

Tisdag 2018-10-02 kl.

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:1
Datum och tid: 2018-10-02
Plats: RÖ 5-10

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Presentation av ledamöter, suppleanter och kansliets personal

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde


Bilagor