Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Aktuella EU–ärenden
Finansmarknadsminister Per Bolund informerar om:
Brexit, Hållbar finansiering, Säkerställda obligationer och Europeisk privat pensionsprodukt,
Bankunionen, Kapitaltäckning för värdepappersbolag.

Ca kl. 11.45
2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet (FiU12)
Justering
Skr. 2017/18:255, motion. Tidigare behandlad 23/10 och 6/11
Föredragande: CH

5. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken (FiU13)
Justering
Skr. 2017/18:297. Tidigare behandlad 23/10 och 6/11
Föredragande: HH

6. Förbättrande förutsättningar för effektiv resolution av banker (FiU16)
Justering
Prop. 2017/18:292. Tidigare behandlad 18/10 och 6/11
Föredragande: EJ

7. Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag (FiU28)
Fortsatt beredning. Tidigare behandlad 6/11
Prop. 2018/19:7
Föredragande: CH

8. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FiU1y)
Fortsatt beredning. Tidigare behandlad 23/10
Yttrande till konstitutionsutskottet över utskottets PM
Föredragande: CK

9. Kommissionens arbetsprogram 2019 (FiU3y)
Fortsatt beredning. Tidigare behandlad 6/11
Yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2019 (COM(2018) 800)
Föredragande: CK

10. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (FiU18)
Beredning
Prop. 2018/19:4
Föredragande: EJ

11. Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och bemyndigande för produktingripande (FiU29)
Beredning
Prop. 2018/19:3
Föredragande: EJ

12. Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (FiU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över framställning 2018/19:RS5 och motion
Föredragande: HH

13. Övrigt

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november kl. 10.30

Bilagor


1. Underlag delas senare.
3. Protokoll nr 2018/19:8 och 9
4. Förslag till betänkande 2018/19:FiU12
5. Förslag till betänkande 2018/19:FiU13
6. Utkast till betänkande 2018/19:FiU16
7. Utkast till betänkande 2018/19:FiU28
8. Utkast till yttrande 2018/19:FiU1y
9. Utkast till yttrande 2018/19:FiU3y
10. FöredragningsPM 2018/19:FiU18
11. FöredragningsPM 2018/19:FiU29
12. FöredragningsPM 2018/19:FiU2y, framställning 2018/19:RS5, motion 2018/19:236 (SD)